DMCA
DownloadAtoZ
Apk Download » Business » Bat dong san - Mua ban nha dat » Bat dong san - Mua ban nha dat comments

Đánh giá app Xem lại phần tìm kiếm, khi mới mở lần đầu mặc dù đã có sẳn tên tỉnh thành phố, nhưng khi chọn quận huyện vẫn bắt chọn lại tỉnh thành phố.

Tạm được Thông tin chưa được cập nhập liên tục so với trên website. Bản đồ load khá nặng nên lâu.

Khá tốt! Dùng ổn định và hiệu quả, tiện lợi nhất là gọi ngay được với số đt đăng tin!

Cần thu hút thêm tin Cần quảng cáo mạnh để khi nhắc đến đất là đến với app này kể cả các tỉnh

So luoc App rất đẹp và dễ sử dụng, hệ thống.tìm kiếm hoạt động khá tốt.

Prev 1 Next
HappyMod
Download