از نظر امنیت نمیدونم این اپ قابل اعتماده یا نه ولی در نوشتن این برنامه از سورس...">
DMCA
DownloadAtoZ
Apk Download » Other » Telegram Life (Unofficial Telegram) » Telegram Life (Unofficial Telegram) comments

از نظر امنیت نمیدونم این اپ قابل اعتماده یا نه ولی در نوشتن این برنامه از سورس برنامه پلاس تلگرام استفاده شده که خیلی خوبه. تبلیغ هم خیلی نداره. جز جوین شدن در چند کانال در همان ابتدا که میتونید به راحتی لیو بدید Muito bom!

New Incoming MORE

HappyMod
Download